c

Skanska bygger miljöcertifierat kontorshus i Linköping

Pressmeddelande 2012-03-02 09:00 CET

Skanska har slutit avtal med Fastighets AB L E Lundberg om att bygga ett nytt kontorshus i centrala Linköping. Huset blir sex våningar högt med garageplan under jord. Ordervärdet är 140 miljoner kronor.

- Vi är glada och stolta över att få förtroendet från Lundbergs att bidra till utvecklingen av centrala Linköping. Det centrala läget innebär att vi ställs inför utmaningar där vår kompetens inom miljö och säkerhet kommer till god användning. Vi kommer bland annat att minimera transporterna till och från byggarbetsplatsen genom att nyttja våra egenutvecklade logistiklösningar, säger Jan-Erik Lundh, distriktschef, Skanska Sverige.

Det nya kontorshuset byggs i kvarteret Bokbindaren 28 utefter Ågatan intill Näringslivets hus där det tidigare varit parkeringsplats. Huset kommer till stor del rymma lokaler för Handelsbanken. Byggstart är planerad till april 2012 med planerat färdigställande i februari 2014.  

Projektet kommer med sin höga kvalitet att göra avtryck i stadsbilden och får dessutom en utpräglat grön profil. Avsikten är att huset ska miljöcertifieras enligt miljömärkningssystemet Miljöbyggnad, vilket innebär höga krav på bland annat energianvändning, luftkvalitet och ljudisolering. Dessutom ska de högsta certifieringskraven beträffande val av byggmaterial och kemikalier i produktionen uppfyllas.

- Projektet bidrar till att skapa en attraktivare centrumkärna och kompletterar vårt växande bestånd i Linköping väl. Utformningen av huset medger stor flexibilitet för kommande hyresgäster. Skanska har erbjudit oss en stark organisation och vi ser fram emot att få ta del av företagets breda miljökunnande, säger Henrik Landelius, chef projektutveckling, Fastighets AB L E Lundberg.

Kontakter

Kontakta: Jan-Erik Lundh, Marknads- & kalkylchef
Telefon +46104486463