c

Skanska bygger nytt bostadsområde i södra Göteborg

Pressmeddelande 2013-10-10 09:00 CET

Nu står det klart att Skanska bygger cirka 300 bostäder i den nya stadsdelen Nya Hovås. Stadsdelen har utformats efter en öppen dialog med de boende, politiker och andra intressenter. Utbyggnaden av Nya Hovås kommer att pågå under en tioårsperiod med planerad start under 2014.

Platsen för Nya Hovås ligger söder om Göteborg, i nära anslutning till havet. Flera olika byggherrar och fastighetsbolag kommer att delta i utbyggnaden av stadsdelen som totalt planeras rymma cirka 1 200 nya bostäder och 25 000 kvm verksamhetsyta.

I planeringen av det nya området har fokus legat på att få till en levande stadsdel med en mix av bostäder, handel, service, kultur och kontor. Den kommande byggnationen är resultatet av en öppen dialog med allmänhet, handlare och andra intresserade. Med hjälp av över 8 000 förslag och synpunkter har en detaljplan tagits fram på en jämförelsevis kort tid.

– Genom att låta de som bor i området, politiker och andra vara med och bidra till utvecklingen av området har man arbetat föredömligt. Skanska har stor erfarenhet av att bedriva modern stadsutveckling och ser fram emot att bidra till det här projektet, säger Lars Henriksson, regionchef Nya Hem, Skanska.

I området finns sedan tidigare Origohuset, en stor mötes- och handelsplats med drygt 85 000 besök varje månad. I närheten finns även ridhus, simhall, ishall, fotbolls- och tennisplaner, båthamnar och Göteborgs Golf Klubb.

Fakta: Om Nya Hovås
Utvecklingen av området, som ligger vid Brottkärrsmotet i Hovås, har fått klartecken från Göteborgs stad och det första spadtaget planeras till våren 2014. Totalt planeras 1 200 bostäder i Nya Hovås, varav 250 kommer att bli hyresrätter.
Sammanlagt är det nu nio fastighetsbolag som samarbetar för att utveckla området kallat Nya Hovås. Utöver Skanska, Veidekke, HSB och Next Step Group är dessa Egnahemsbolaget, Familjebostäder, NCC, Sverigehuset och Tornstaden.
Läs mer på: www.nyahovas.se

Kontakter

Kontakta: Lars Henriksson, Affärsutvecklare
Telefon +46104484668