c

Skanska bygger hyresrätter för 141 mkr åt Mannersons Fastighets AB i Linköping

Pressmeddelande 2005-09-19 09:40 CET

Skanska har fått i uppdrag att bygga 83 hyresrätter åt fastighetsbolaget Mannersons Fastighets AB. Två nya hus kommer att uppföras i kvarteret Elektroniken. Arbetet inleds i december och inflyttning beräknas ske i december 2007. Ordersumman är på 141 mkr.

Pressmeddelandefrån Skanska Sverige


2005-09-19

Skanska bygger hyresrätter för 141 mkr åt Mannersons Fastighets AB i Linköping

Skanska har fått ett uppdrag att bygga 83 hyresrätter åt fastighetsbolaget Mannersons Fastighets AB. Två nya hus kommer att uppföras i kvarteret Elektroniken, ett i hörnet St Larsgatan/Lasarettsgatan och ett i slutet på Klostergatan. Arbetet inleds i december och inflyttning beräknas ske i december 2007. Ordersumman är på 141 mkr.

- Vi ser fram emot samarbetet med Mannersons Fastighets AB och uppdraget att bygga de nya lägenheterna, kommenterar Jan-Erik Lundh, distriktschef Skanska Linköping.

Husen kommer att bli 6-7 våningar höga med putsade fasader och indragna takvåningar på översta planet. Lägenhetsstorleken varierar från några få ettor till rymligare lägenheter om 3 till 4 rum och kök. Många influenser är tagna från kvarterets seniorboende i fråga om trygghet, tillgänglighet och den unika innergården. Däremot kommer de nya husen att ha en annan arkitektonisk framtoning.

- Vi är stolta över att kunna färdigställa kvarteret Elektroniken tillsammans med Skanska allt enligt de ambitioner vi har haft ända sedan förvärvet av kvarterets första del, säger Mannersons Fastighets AB:s VD Gustaf Mannerson. Tjänstemän och politiker har gjort ett utmärkt jobb med detaljplanearbetet. 

Affärsuppgörelsen mellan Skanska och Mannersons Fastighets AB innehåller även ett övertagande av den till kontorslokaler ombyggda fd Södra Linnéskolan som idag inrymmer lokaler för Landstingets Barn- och Ungdomshabilitering.

För ytterligare information kontakta:

Jan-Erik Lundh, distriktschef Skanska Sverige Hus Sydost, tel 013-25 06 00
Gustaf Mannerson på Mannersons Fastighets AB,
tel 013-35 75 90, mob 0708-31 30 30