c

Skanska i samarbete med O2 om en av Sveriges största vindkraftparker

Pressmeddelande 2011-01-31 09:00 CET

Skanska och vindkraftföretaget O2 har kommit överens om att samarbeta kring en ny vindkraftpark, som väntas bli en av de största i Sverige. Företagen ska samarbeta kring finansiering, byggande, drift och ägande av den nya vindkraftanläggningen Sjisjka.

Samarbetsavtalet handlar om 30 vindkraftverk på Sjisjka, ett lågfjäll i Gällivare kommun söder om Kiruna. Vindkraftverken kommer att ha en effekt på upp till 90 MW och en total höjd på 130 meter.

- Det här är en spännande satsning där vi drar nytta både av vårt kunnande som byggare av vindkraftanläggningar och som investerare. Satsningen passar också väl in i Skanskas ambitioner att vara ledande inom grönt byggande och att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Göran Carlberg, projektutvecklingsdirektör på Skanska Infrastructure Development.

Den nya vindkraftparken väntas bli en av Sveriges största landbaserade vindkraftanläggningar och kommer att kunna försörja cirka 43 000 hushåll med el. Erforderliga miljötillstånd och bygglov har erhållits och elproduktion beräknas kunna starta under 2012.

Under andra kvartalet kommer samarbetet att formaliseras ytterligare och då kommer finansieringen att slutföras, storleken på parternas investering att fastställas och då bestäms även bygguppdragets omfattning. Skanska kommer att delta såväl som investerare och som byggentreprenör, det senare genom bolaget Jemtska som ägs gemensamt av Skanska och Jämtkraft och arbetar med vindkraftsprojekt.