c

Skanska bygger passivhus i Falun

Pressmeddelande 2010-12-22 09:35 CET

Skanska har fått uppdraget av det kommunala bostadsföretaget Kopparstaden i Falun att uppföra flerfamiljshus enligt passivhusteknik. 36 nya hyresrätter kommer att uppföras och kontraktssumman uppgår till cirka 48 miljoner kronor.

Skanska har fått uppdraget att bygga ett energieffektivt flerfamiljshus med hyresrätter i spannet från två till fem rum och kök. Projektet omfattar cirka 2700 kvm. Byggarbetet kommer att inledas i april 2011 och ska slutföras sommaren 2012.

Passivhus utnyttjar den gratisvärme som mänsklig aktivitet och hushållselsanvändning ger upphov till. Resultatet blir ett hus med mycket låga uppvärmningskostnader och en bra inomhusmiljö. Passivhus är så energieffektiva att de behöver mindre än hälften så mycket energi som traditionellt byggda hus.

– Skanska har en väldigt god erfarenhet att bygga mycket energisnåla hus och det är positivt att Kopparstaden sätter en ny nivå vid denna nybyggnation av flerbostadshus i regionen, säger Mikael Lundin, distriktschef, Skanska Sverige.

Skanska genomför arbetet utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är Skanska Sveriges egen miljömärkning av byggarbetsplatser. Ambitionen är att reducera energianvändningen för bland annat belysning och uppvärmning. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter.