c

Högmora förbereds för fler bostäder

Pressmeddelande 2014-06-30 09:00 CET

Skanska har genom dotterbolaget Birka Markbyggnad AB fått i uppdrag att bygga gator, vatten och avlopp i Högmora, Huddinge. Beställare är Huddinge kommun och Stockholm Vatten. Projekten har ett totalt ordervärde på cirka 107 miljoner kronor.

Högmora ska förtätas och har fått en ny detaljplan. Nu behöver infrastrukturen förstärkas med bland annat nya vägar samt vatten- och avloppsledningar.

– Vi ser fram emot att få bidra till Högmoras och Huddinges utveckling, det ligger i våra bygghjärtan, säger Marcus Andersson på Skanska.

Utöver gator, vatten och avlopp omfattar uppdraget bland annat:
• Gång- och cykelbana inklusive belysning
• Busshållplatser
• Rondell
• Utbyggnad av återvinningsstation och pumpstation

Projektet kommer att arbeta fokuserat med förädling och återvinning för att minimera transporter och användandet av ändliga naturresurser.

Arbetena i Högmora startar i augusti 2014 och beräknas vara klara sommaren 2016.