c

Så jobbar du säkert på stegen i sommar

Pressmeddelande 2014-05-29 09:00 CET

Varje år skadar sig cirka 7 000 personer i samband med arbete på stege i hemmet. Faran med just stegarbete bekräftas i Skanskas nya undersökning där arbete på hög höjd och stegar anses vara de mest riskfyllda renoveringsmomenten.

Rikard Andersson

Under sommaren passar många på att göra renoveringar hemma och framförallt arbeten på fasad och uteplats. Många drar sig dock för att utföra vissa av momenten på egen hand och en av anledningarna är att man är rädd för att skada sig.

Det finns ett antal moment i samband med hemmafix som svenskarna oroar sig lite extra för ur säkerhetssynpunkt. I Skanskas nya Säkerhetsbarometer svarar hela 48 procent att arbete på hög höjd är det moment som är mest förknippat med risker. Drygt var femte, 22 procent, tycker att det är arbete på stege som är farligast. Enligt statistik från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, skadade sig cirka 7 000 personer under 2012 i samband med arbete på stegar. Främst är det män som råkat illa ut och i Skanskas undersökning är det också männen som i högst utsträckning ser riskerna med stegarbete, 25 procent, jämfört med 20 procent av kvinnorna.

– Arbete på stege kan vara livsfarligt. På Skanska har vi i princip slutat att använda stegar eftersom det finns andra redskap som är betydligt mer stabila och stadiga. Använd istället en ordentlig arbetsbock i hemmet när du byter glödlampa eller målar om taket. Om du måste jobba på stege bör du alltid vidta försiktighetsåtgärder och se till att du arbetar rätt, säger Rikard Andersson, skyddsombud på Skanska.

Säkra Snickarens bästa tips för säkert arbete på stege:
• Granska stegen – Se till att stegen är i gott skick innan du använder den. Om du har en fällbar stege ska du kontrollera att den går i lås ordentligt före användning.
• Mät lutningen – Stegen står stadigast i 75 graders lutning. Ställ dig intill stegen och mät vinkeln med armen. När armen är böjd med armbågen intill stegen och handen är i höjd med bröstet är lutningen rätt.
• Förankra stegen – Använd ett rep eller spännband för att förankra stegen i övre änden, då står den mer stabilt.
• Ta hjälp av andra – Be gärna någon att hålla i stegen när du klättrar upp för ökad säkerhet.
• Ha rätt arbetskläder – Se till att du har på dig ordentliga skor och handskar med bra grepp samt arbetskläder med fickor för verktyg.

”Risker med stegarbete” är det tredje avsnittet i en serie av instruktionsfilmer där Rikard Andersson visar hur man renoverar på ett säkert sätt. Du hittar Säkra Snickaren på Skanskas webb: www.skanska.se/sakrasnickaren


Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via TNS Sifo med ett riksrepresentativt urval över hela landet med 1 001 respondenter. Undersökningen är genomförd i maj 2014.

Om Rikard ”Säkra Snickaren” Andersson:
Ålder: 50 år
Familj: Sambo och fyra barn
Sysselsättning: Huvudskyddsombud på Skanskas projekt Nya Karolinska Solna
Bakgrund: Rikard har arbetat i byggbranschen sedan 1980 och är i grunden betongarbetare. Han har arbetat 13 år på Skanska och brinner för att få fler att förstå vikten av säkerhet, både på arbetsplatsen och vid renoveringar i hemmamiljö.