c

Sveriges största transportupphandling klar

Pressmeddelande 2006-11-07 09:15 CET

Skanska Sveriges transportupphandling är nu klar. Därmed har Skanskas arbete med att effektivisera byggprocessen, sänka kostnaderna och minska miljöpåverkan ytterligare förstärkts.