c

Skanska Nya Hem AB och JM AB har tecknat villkorat avtal med Svensk Galopp

Pressmeddelande 2011-05-02 10:00 CET

Skanska och JM har tecknat ett villkorat avtal med Svensk Galopp avseende förvärv av markområdet där Täby Galoppbana nu finns. Markområdet omfattar ca 50 hektar.

Förvärvet förutsätter slutligt godkännande i kommunfullmäktige i Täby kommun, i respektive köpande bolags styrelser samt i Svensk Galopps fullmäktige, vilket beräknas ske under maj månad.

Enligt Täby kommuns översiktsplan kan Galoppområdet komma att omvandlas till ett bostadsområde omfattande cirka 4 000 bostäder.

Mer information om avtalet ges i samband med att avtalet har godkänts av respektive styrelse.