c

Skanska tecknar samarbetsavtal för ombyggnad med AB Eidar i Trollhättan

Pressmeddelande 2012-10-31 13:00 CET

Skanska och Trollhättans kommunala bostadsbolag, Eidar, har tecknat ett strategiskt partneringavtal som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning fram till 2018. Avtalet innefattar renovering och ombyggnad av befintligt bostadsbestånd.

Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Uppdraget innefattar i första hand inventering av fastigheterna för att bedöma behov och prioritering av insatser. Därefter tillkommer projektering och utförande av arbetet. Bostadsområdena som kan komma att beröras är Björnbäret, Sågkvarnen, Stensmedjan och Spaden. Totalt rör det sig om 850 hyreslägenheter byggda på 1950- och 60-talet.

Avtalet löper från oktober i år och arbetet med att kartlägga behoven inleds omgående.

- Vi är mycket glada för detta avtal. Genom strategisk partnering effektiviserar vi och höjer kvaliteten i byggprocessen och minskar byggkostnaderna, vilket stämmer bra överens med Skanskas affärsstrategi och kundens förväntningar, säger Thorbjörn Lidvall, distriktschef på Skanska.

- Ett långsiktigt samarbete där entreprenören kommer in i ett tidigt skede i byggprocessen ger oss bättre beslutsunderlag. Jag är övertygad om att detta tillsammans med en kontinuerlig kunskapsöverföring mellan parterna ger oss och våra hyresgäster hög kvalitet. Avtalet ligger helt i linje med bolagets affärsplan där vi har ambitionen att bygga om 150 lägenheter per år. Hyresgästföreningen har ställt sig positiva till avtalet, säger Urban Blom, VD, AB Eidar.