c

Dom ger Skanskas bostadsavtal godkänt och nu förbättras informationen ytterligare

Pressmeddelande 2010-04-20 13:15 CET

I en dom i Marknadsdomstolen idag konstateras att Skanska lämnat tydlig information i sina förhandsavtal för bostadsköpare. Därmed lämnas Konsumentombudsmannens (KO) stämning utan bifall. Sedan finanskrisens start hösten 2008 har Skanska dessutom förbättrat informationen till bostadskunderna och ytterligare insatser sker kontinuerligt.