c

Vinstskatt vid försäljning av bostad ett problem för var femte stockholmare

Pressmeddelande 2014-12-08 10:45 CET

Var femte stockholmare som bor i bostadsrätt eller småhus har avstått att byta boende på grund av vinstskatten vid försäljning. Det visar en ny SIFO-undersökning genomförd på uppdrag av Skanska.

I våras presenterade Skanska en bostadspolitisk rapport med tio skarpa förslag för att minska bostadsbristen. I en SIFO-undersökning genomförd i oktober har Skanska undersökt befolkningens inställning till delar av förslagen. I Stockholm, där kombinationen, bostadsbrist och stor inflyttning utgör ett stort problem, är man överlag mest positiv till Skanskas förslag.

Ett av förslagen är att sänka den så kallade ”flyttskatten” som Skanska anser bidrar till inlåsningseffekter och hämmar rörligheten på bostadsmarknaden. Enligt undersökningen från Skanska har var femte stockholmare som bor i bostadsrätt eller småhus avstått att flytta på grund av vinstskatten vid försäljning. 

– Det här stärker vår uppfattning att dagens skatteregler hämmar rörligheten på bostadsmarknaden. Det blir helt enkelt för dyrt att flytta. Effekten blir att var femte bor kvar i en bostad de annars skulle ha flyttat ifrån, säger Alexandra Laurén, regionchef Skanska Nya Hem Stockholm.

Ingenstans i landet är bostadsfrågorna lika viktiga som i Stockholm. Var fjärde stockholmare angav att bostadspolitiken hade stor inverkan på hur man röstade i valet. Att bostadsfrågorna är viktiga syns också på inställningen i de enskilda frågorna. Stockholmarna är mer positiva än riket i övrigt till att lätta på bullernormerna som föreslagits i Skanskas bostadspolitiska rapport. 47 procent är positivt inställda till att lätta på bullernormerna ifall det innebär att fler bostäder kan byggas, motsvarande siffror för riket är 42 procent.

Att bygga på höjden har också stort stöd bland stockholmarna där 31 procent absolut kan tänka sig att bo i ett riktigt högt hus (till exempel på 20:e våningen). Ytterligare en tredjedel, 30 procent, anger att de troligen kan tänka sig det. För riket i övrigt är motsvarande siffra 23 procent respektive 26 procent. Dessutom är 35 procent av stockholmarna positiva till att minska storleken på grönområden så att fler bostäder kan byggas jämfört med rikssnittet där endast 20 procent är positivt inställda att minska ned på grönområdena.