c

Pressmeddelande: Skanska kör med talloljediesel – minskar koldioxidutsläpp med 17 procent

Pressmeddelande 2010-08-04 10:00 CET

På flera ställen runt om i Sverige kommer Skanskas arbetsmaskiner nu att drivas med Preems förnyelsebara diesel framställd från tallolja från skogen. Genom att använda bränslet i Skanskas maskiner och fordon i stället för standarddiesel förväntas utsläppen av fossil koldioxid minska med cirka 17 procent.  

Kontakter

Kontakta: Johan Gerklev, Funktionschef
Telefon +46104488215