c

Skanska och Karlstads Bostads AB tecknar femårigt partneringavtal

Pressmeddelande 2004-10-27 12:33 CET

Skanska och det kommunala bostadsbolaget Karlstads Bostads AB – KBAB – tecknar samarbetsavtal för renoverings- och nybyggnadsprojekt av bostäder i Karlstad.

Pressrelease

2004-10-27

Skanska och Karlstads Bostads AB tecknar femårigt partneringavtal

Skanska och det kommunala bostadsbolaget Karlstads Bostads AB - KBAB - tecknar samarbetsavtal för renoverings- och nybyggnadsprojekt av bostäder i Karlstad.

Uppdraget är utformat som s k strategisk partnering och omfattar totalt 18 projekt från 1 december 2004 och med byggstart t o m november 2009 med möjlighet till förlängning. Skanska får i ett första steg uppdraget att renovera 104 lägenheter på Gruvlyckan samt att uppföra ett elvavåningshus med 50 hyreslägenheter på Orrholmen. Dessa två uppdrag är tillsammans värda drygt 70 MSEK.

- Samarbetsavtalet innebär ett stort förtroende som vi är mycket glada över, säger Jörgen Sundhäll, distriktschef på Skanska i Karlstad. Genom att vi på det här sättet kan ta med oss våra gemensamma kunskaper från genomförda projekt in i nästa bidrar detta till en ytterligare utveckling och effektivisering av byggprocessen.

Om avtalet faller ut i sin helhet är uppdraget värt totalt omkring 690 MSEK under fem år.

- Våra erfarenheter av partneringsamarbete med Skanska är mycket goda, säger Mats Enmark, VD för KBAB. Jag är övertygad om att ett mer långsiktigt samarbete kommer att leda till bostäder med högre kvalitet och till lägre kostnader, en utveckling vi är beroende av.

I varje projekt görs ett omfattande förarbete där parterna sätter upp gemensamma mål. Samarbetet kan avslutas om inte de projektgemensamma målen uppnås.

- Det här sättet att arbeta bygger på ett ömsesidigt förtroende och en stor öppenhet, förklarar Mats Enmark. I samarbetet lägger vi stor vikt vid utförandet men även av bemötandet mellan människor. Samsyn i värderingar är en förutsättning.

Samarbetet träder i kraft efter att KBAB:s tilldelningsbeslut vunnit laga kraft enligt lagen om offentlig upphandling.

_________________________________________________
För ytterligare information, kontakta:Jörgen Sundhäll, distriktschef Skanska Sverige,
tel 070-548 38 40
Mats Enmark, VD Karlstads Bostads AB,
tel 070-565 69 01