c

Pressmeddelande: Skanska skapar miljöriktig sjöstad i Malmö

Pressmeddelande 2010-09-29 10:00 CET

Skanska inleder arbetet med att utveckla en sjöstad som kommer att bestå av 400 energieffektiva stadsradhus och flerbostadshus vid Glasbruket i Malmö. Bostadsområdet kommer kallas Limhamns Sjöstad.

I måndags inledde Skanska försäljningen av bostäder i Limhamns Sjöstad. Idag är industriområdet i Malmö mest känt som Glasbruket. Den första etappen kommer att bestå av 29 stadsradhus från Skanskas Svanenmärkta bostadskoncept Uniqhus. Intresset var mycket stort och 19 av 29 stadsradhus blev reserverade första kvällen.

– Skanska kommer att börja utveckla det gamla industriområdet till att bli ett av Malmös mest attraktiva bostadsområden, Limhamns Sjöstad. Vi kommer att bygga 400 energieffektiva stadsradhus och flerbostadshus. Bostäderna kommer att ligga i direkt anslutning till havet med bryggor, hamncaféer och strövområden i närheten, säger Magnus Björkander, projektutvecklare på Skanska.

Stadsradhuspremiär för Uniqhus.

I Limhamns Sjöstad blir det även första gången som Uniqhus byggs i form av stadsradhus. Förutom samma gedigna kvalitet som tidigare Uniqhus kommer stadsradhusen även att få ytterväggar av betong och tegel istället för enbart murade tegelväggar. Stadsradhusen kommer därmed stå emot havsmiljön samt skapa en bra inomhusmiljö med svala hus på sommaren och varma hus på vintern.

Skanska kommer även att satsa på att ge Limhamns Sjöstad en grön profil. Svanenmärkta stadsradhus är en del i detta arbeta. Målsättningen är att utveckla bostäder som är 50 % mer energieffektiva jämfört med dagens lagkrav.

– När Skanska utvecklar bostäder fokuserar vi på inomhusmiljö, energi, material och hållbar stadsutveckling. I Limhamns Sjöstad kommer vi dessutom att bygga i hållbara och genuina material. Vi vill bevara arvet från Limhamn och den industriella eran och samtidigt utveckla funktionella radhus med en arkitektur som är tidlös, säger Magnus Björkander, projektutvecklare på Skanska.

De 29 Uniqhusen i första etappen kommer att vara äganderätter. Boarean kommer att vara mellan 145 till 200 kvm och vara på 2-3 plan. Varje stadsradhus får en helt färdig samt mycket lättskött trädgård.

Priset för stadsradhusen kommer att ligga mellan 5 375 00 kronor och 8 275 000 kronor. Skanska räknar med inflyttning från och med årsskiftet 2011/2012.

Bostäderna i Limhamns Sjöstad, stadsradhus och flerbostadshus, kommer att bebyggas etappvis och pågå under 7-8 år.