c

Skanska lanserar studenttävling för att skapa framtidens hållbara storstäder

Pressmeddelande 2011-12-07 10:50 CET

Skanska lanserar Skanska Sustainable Cities Challenge, där studenter runt om i landet tävlar om de bästa idéerna för att utveckla storstäder smartare, med hållbarhet och mångfald i fokus.

Uppgiften för de tävlande studenterna är att bidra med sina bästa förslag på hur det går att bygga vidare och utveckla Stockholm, Göteborg och Malmö - men på ett smartare sätt.

Det handlar exempelvis om att utnyttja de bostäder, arbetsplatser och den infrastruktur som redan finns på plats, men att anpassa allt så att betydligt fler människor kan leva där på ett hållbarare sätt.

– Det här är en av de viktigaste utmaningarna i samhället framöver, att utveckla våra städer så att de kan växa på ett hållbart sätt. Som aktiv samhällsbyggare tror vi att det är smart att leta efter morgondagens lösningar bland dem som är unga idag, säger Anders Danielsson, VD för Skanska Sverige.

Tävlingen pågår fram till 1 februari 2012 och vänder sig till alla som studerar på universitet och högskola. Därefter väljer en lokal jury, bestående av politiker och specialister på miljö och mångfald, och Skanskas experter ut en vinnare i varje region. Förstapristagarna får presentera sina förslag och idéer för 300 politiker och beslutsfattare i samband med Skanskas Framtidsdagar i mars och vinner också en studieresa till Skanska i New York.

– Det ska bli intressant att se alla spännande idéer som vi får in, vår förhoppning är att några av förslagen ska kunna realiseras i framtiden. Vi märker ett stort intresse för de här frågorna när vi är ute och träffar studenter, säger Anders Danielsson.

Mer information om tävlingen finns på www.skanskasustainablecities.se