c

Skanska köper två bostadsprojekt i Göteborg från SBC

Pressmeddelande 2010-02-05 08:30 CET

Skanska köper två bostadsrättsprojekt från SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB. Förvärvet innefattar byggrätter och framarbetade projektplaner för sammanlagt ca 280 bostadsrättslägenheter i mycket attraktiva lägen i Göteborgsområdet. Skanskas totala investering när de båda projekten är genomförda beräknas till ca 1,2 miljarder kronor.