c

Skanska sluter samarbetsavtal med Chalmersfastigheter

Pressmeddelande 2013-04-17 13:00 CET

Skanska har slutit ett samarbetsavtal med Chalmersfastigheter AB med syfte att uppföra två nya byggnader på Chalmers Campus Johanneberg. Avtalet innebär planering och fastställande av ramar för byggprojektet med avsikt att skapa grund för ett tilläggsavtal för själva byggentreprenaden. Sammantaget är ordervärdet cirka 180 miljoner kronor.

Byggnaderna ska utgöra en naturlig övergång mellan Chalmersområdet och Mossen och kommer att innehålla arbets- och mötesplatser för såväl näringsliv och samhälle som forskning och utbildning. Byggnaderna, som ritats av arkitektbyrån White, får en tydlig profil med en total yta på 10 500 kvadratmeter, fördelat på källarplan samt fem våningar ovan jord.

Stort vikt läggs vid att byggnaderna ska ligga i framkant vad gäller teknisk hållbarhet. Avsikten är att söka certifiering enligt ”Miljöbyggnad, nivå Guld”, vilket innebär högt ställda krav på bland annat materialval, inomhusmiljö och energieffektivitet.

– Vi ser fram emot att utveckla dessa byggnader i tätt samarbete med Chalmersfastigheter. Eftersom hållbarhet står högt på både vår och Chalmersfastigheters agenda är det alltid en spännande utmaning att få arbeta tillsammans med en kund som delar våra gröna värderingar, säger Christian Wieland, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Förberedelserna för bygget inleds omgående och avsikten är att kunna sätta spaden i jorden framåt slutet av sommaren i år. Byggnaderna beräknas stå färdiga i slutet av 2014.

– Chalmersfastigheter skapar miljöer för kreativa och spännande möten där det oförutsedda och ofta framgångsrika inträffar. Just den dynamiska miljön ska vi skapa i ett partneringsamarbete tillsammans med Skanska och vi ser fram emot en givande samverkan under projektets gång, säger Sven-Erik Adolfsson, VD på Chalmersfastigheter AB.