c

Skanska bygger ny förskola i Angered på uppdrag av Göteborgs kommun

Pressmeddelande 2004-12-15 14:36 CET

I vecka 51 påbörjas arbetet med att uppföra en ny förskola på Salviagatan i Angered. Projektet är en del i den större om- och tillbyggnad av Långmosseskolan som kommunstyrelsen tagit beslut om.

Pressmeddelandefrån Skanska Sverige

 

2004-12-15


Skanska bygger ny förskola i Angered på uppdrag av Göteborgs kommun

I vecka 51 påbörjas arbetet med att uppföra en ny förskola på Salviagatan i Angered. Projektet är en del i den större om- och tillbyggnad av Långmosseskolan som kommunstyrelsen tagit beslut om.

Förskolan, som placeras i anslutning till Långmosseskolan, kommer att ha plats för fem förskoleavdelningar, alltså närmare hundra barn mellan 1 och 6 år.

- Vi vet att det finns ett stort behov av förskoleplatser i området så det känns mycket positivt att vi fått det här uppdraget, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Skanska i Göteborg.

Den nya byggnaden inrymmer också tre vanliga skolsalar, vilket kommer att ge skolbarnen en väsentligt förbättrad arbetsmiljö. Idag går omkring 300 elever mellan sex och nio år på Långmosseskolan.

Uppdraget till Skanska är värt omkring 14,4 MSEK och de nya förskoleavdelningarna kommer att stå klara i september nästa år.

- I arbetet med förskolan drar vi nytta av våra erfarenheter av att bygga skolor, exempelvis Bergums skola och Guldhedens förskola, berättar Jörgen Eriksson. Just nu håller vi också på med att bygga den helt nya Lillekärrskolan.

____________________________________________________
För ytterligare information, kontakta:

Folke Ekholm, distriktschef Skanska Sverige AB
Tel 070-5700815
Jörgen Eriksson, regionchef Skanska Sverige AB
Tel 070-2032680