c

Vägar anpassade till parkstråk tog hem Skanskas studentpris

Pressmeddelande 2012-03-30 13:00 CET

Varför inte använda tunnelbanesystemet för att göra sophanteringen smartare? Eller bygga bostäder i form av moduler som de boende kan ta med sig när de flyttar? Kreativiteten flödade när landets studenter skickade sina bidrag till Skanskas studenttävling som nu har avgjorts.

Studenttävl Gbg

I år är första gången som studenttävlingen Skanska Sustainable Cities 2012 arrangeras. Syfte är att hitta nya idéer och visioner för hur tillväxt i våra storstäder ska kunna kombineras med ett hållbarhetsperspektiv.

Utmaningen som studenterna ställdes inför var hur våra storstäder kan utvecklas på ett smartare sätt i framtiden. Fokus skulle ligga på en ökad mångfald och minskad resursanvändning. De skulle även involvera människors olikheter samt mångfald som en tillgång för att öka regionernas attraktivitet.

Bland bidragen som kom in fanns många spännande idéer som sopsortering via tunnelbanesystemet och bostäder i silos samt en stad med omformliga och flyttbara byggnader.

Tävlingen attraherade fler än 50 spännande tävlingsbidrag samtidigt som över 1 000 personer engagerade sig i tävlingen genom att rösta på sitt favoritbidrag.

Av dessa valdes femton ut till en finalomgång där bidragen presenterades inför en jury vid respektive tävlingsort - Stockholm, Göteborg och Malmö. Efter engagerande presentationer av alla inblandade finalister utsågs tre vinnarbidrag.

I Göteborg vann Emelié Carlsson och Agnes Sandstedt som studerar planeringsarkitektur på Blekinge Tekniska Högskola med bidraget Barriärer blir blandstad.

Målet med att bygga om vägar är att minska vägarnas roll som barriär och istället omvandla dem till stråk och noder anpassade efter människors möjlighet att röra sig i staden.

– Det vinnande bidraget fångar den globala trenden att bygga staden för människor i stället för bilar. Det ger uttryck för möjligheterna att förtäta staden med en hållbar profil och dess tre dimensioner.  Utvecklingspotentialen är stor och det berör såväl centrumkärna som ytterområden, säger Anders Erlandsson, regionchef på Skanska.

Tävlingen genomförs i samband med Skanska Framtidsdagar som även delar årets tema: hållbarhet och mångfald som regionala tillväxtmotorer. Presentationen sker på Skanskas Framtidsdag Lindholmen Science Park. Förutom äran och möjligheten att presentera sin vision för regionens beslutsfattare erbjuds en studieresa till New York där man kommer besöka några av Skanskas viktigaste byggprojekt.

För mer information och fler bidrag i Skanska Sustainable Cities Challenge 2012, vänligen besök:
http://www.skanskasustainablecities.se/

För mer information gällande Skanskas Framtidsdag, vänligen besök:
http://www.skanska.se/skanskasframtidsdag