c

Skanska ingår ramavtal avseende underhållsarbeten i Göteborgs Hamn

Pressmeddelande 2013-12-20 12:00 CET

APM Terminals Gothenburg AB har valt Skanska som ramavtalsleverantör till och med år 2016. Avtalet avser löpande mark- och beläggningsarbeten motsvarande en yta på 30 000 till 50 000 kvadratmeter om året.

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och hit anländer cirka 11 000 fartyg årligen, bland andra de allra största oceangående containerfartygen. APM Terminals driver containerterminalen medan Göteborgs Hamn äger marken och kajerna.

APM Terminals ställer höga hållbarhetskrav på sina terminalområden.

– Biotillverkad asfalt kommer att användas som ett led i att klimatkompensera projektet. Vi kommer också att återanvända betong som rivs i en annan entreprenad inom hamnområdet. Korta transportavstånd och minskad nyproduktion av krossade bergmaterialprodukter innebär en avsevärd koldioxidbesparing, säger Fredrik Olsson på Skanska.

Fler miljömässiga metodval och produkter kommer att utvecklas och utvärderas under projektets gång.

Ramavtalet gäller från och med 1 januari 2014 och är värt cirka 100 miljoner kronor.

Kontakter

Kontakta: Fredrik Olsson, Regionchef
Telefon 0104484302