c

Skanskas Gröna Framtidspris går till Fortum, Länsförsäkringar Kalmar Län och Svenska Bostäder

Pressmeddelande 2011-01-24 11:50 CET

För att främja lösningar och arbetsmetoder som bidrar till ett grönare samhälle delar Skanska ut Skanskas Gröna Framtidspris 2011. Årets pris tilldelas Fortum Utveckling, Länsförsäkringar Kalmar Län och Svenska Bostäder.

Priset tilldelas den kund eller samarbetspartner som bäst bidragit till att Skanska utvecklat lösningar och arbetsmetoder som bidrar till ett grönare samhälle. Arbetsmetoder och lösningar som utvecklas i ett nära samarbete genom högt ställda krav på resurseffektiva arbetssätt, produktionsmetoder och långsiktigt hållbara lösningar i projekten.

– Att utveckla gröna lösningar och arbetsmetoder är både i linje med vårt ansvar som samhällsbyggare och i linje med vår strävan att erbjuda ekonomiskt attraktiva lösningar för våra kunder. De här projekten är förebilder för andra och för oss på Skanska, säger Anders Danielsson, VD på Skanska Sverige.

Skanskas Gröna Framtidspris går till tre kunder och partners:

• I kategorin privata kunder går priset till Länsförsäkringar Kalmar Län för byggandet av Länsförsäkringar Kalmar Län nya LEED-certifierade huvudkontor i Kalmar.

• I kategorin offentliga kunder går priset till Svenska Bostäder för Stockholms första flerbostadshus med passivhusteknik, Blå Jungfrun.

• I kategorin samarbetspartners går priset till Fortum för lokal produktion av energi och användning av elbilar i bostadsprojektet Lindhagensterrassen, Kungsholmen i Stockholm.

Skanska har som mål att bli det ledande gröna projektutvecklings- och byggföretaget. Genom att uppmärksamma och främja ett ökat samarbete med kunder och samarbetspartners inom gröna lösningar vill Skanska uppnå sin vision och bidra till ett hållbart samhälle.

– Framtidens förebilder kommer att bli de företag som kan leverera en uthållig lönsamhet och samtidigt skapa gröna och hållbara förutsättningar för kommande generationer, säger Johan Gerklev, miljöchef, Skanska Sverige.

 

Motiveringar

Privata kunder: Länsförsäkringar Kalmar Län

”Med Länsförsäkringars raka och klara besked, samt bestämda målbild om att satsa på att bygga ett särklassigt professionellt miljöreferensobjekt, kommer de att sätta Kalmar på miljökartan. Länsförsäkringars höga miljöambitioner har aktivt bidragit till att kraven höjts avseende gröna lösningar och arbetsmetoder.  Kontoret kommer att miljöcertiferas till den högsta nivån enligt LEED. Till kontorets gröna lösningar hör bl.a. solceller för att generera energi, luftrenande takpannor samt sedumtak för att avlasta dagvattensystemet. ”

Offentliga kunder: Svenska Bostäder

”Svenska Bostäder har tillsammans med Skanska tagit steget att bygga Stockholms första flerbostadshus med passivhusteknik, Blå Jungfrun. Både Skanska och Svenska Bostäder har genom detta projekt fördjupat sin kunskap avseende energifrågor, och blivit kända som förespråkare av energieffektivt byggande. Svenska Bostäder är värda en eloge för att de vågade vara först, och för att de såg potentialen i att äga energieffektiva hyresbostäder. Projektet tar emot stora mängder studiebesök och kunskapen sprids därför till andra om fördelarna med grönt bostadsbyggande.”

Samarbetspartners: Fortum Utveckling

”Lokal produktion av energi och användning av elbilar är miljövänliga lösningar för ett hållbart samhälle. Pilotprojektet mellan Fortum och Skanska i Lindhagensterrassen är ett verkligt exempel på hur vi kan nå det målet. Projektet innebär lokal produktion av förnybar el från solceller på ett av bostadshusens tak integrerat med husets och Fortums elnät samt med en elbilpool för de boende. Projektet ger oss värdefull erfarenhet för att ta nästa steg mot ett hållbart samhälle”

Kontakter

Kontakta: Johan Gerklev, Funktionschef
Telefon +46104488215