c

Skanska tecknar femårigt partneringavtal i Botkyrka

Pressmeddelande 2005-07-11 10:11 CET

Skanska och det kommunala bostadsbolaget AB Botkyrkabyggen tecknar femårigt samarbetsavtal. Ordersumman är på ca 250 MSEK.

2005-07-11

Pressmeddelande från Skanska Sverige

Skanska tecknar femårigt partneringavtal i Botkyrka

Skanska och det kommunala bostadsbolaget AB Botkyrkabyggen tecknar femårigt samarbetsavtal. Ordersumman är på ca 250 MSEK.

Uppdraget är utformat som så kallad strategisk partnering och omfattar Botkyrkabyggens nyproduktion av bostäder. Första planerade byggstart är vid årsskiftet 2005/2006. Avtalet gäller ett femtiotal hyreslägenheter om året, det vill säga totalt 250 stycken.

- Ett långsiktigt samarbete där entreprenören kommer in i ett tidigt skede i byggprocessen ger oss bättre beslutsunderlag. Jag är övertygad om att detta tillsammans med en kontinuerlig kunskapsöverföring mellan parterna ger oss bostäder med högre kvalitet till en lägre kostnad. Anpassade till vår specifika marknad, säger Ulf Nyqvist, VD AB Botkyrkabyggen.

Lägenheterna kommer att byggas i olika former av flerbostadshus: punkthus, lamellhus och 2-våningshus för marknära boende. Arbetet med detaljplaner pågår i fyra bostadsprojekt och det första som byggs kommer att ligga i Segersjö, Tumba. Ett annat område som man tittar på är Riksten vid Tullinge flygplats. Planen är att färdigställa ett projekt om året under den femåriga samarbetsperioden.

- Genom att arbeta tillsammans med kunden redan i ett tidigt skede och över en längre tid, ökar våra gemensamma kunskaper som vi kan ta med oss in i nästa projekt. Det effektiviserar och höjer kvalitén i byggprocessen, vilket stämmer bra överens med Skanskas affärsstrategi, säger Rolf Karlsson, distriktchef på Skanska.

Samarbetet träder i kraft efter att AB Botkyrkabyggens styrelse har godkänt uppgörelsen.

Strategisk partnering är ett led i Skanskas arbete med att effektivisera byggprocessen och nå målet att bli Sveriges i särklass mest professionella byggföretag.


För ytterligare information, kontakta:
Rolf Karlsson, distriktchef Skanska Hus Stockholm Syd, mobil 070-378 87 71
Ulf Nyqvist, VD AB Botkyrkabyggen, mobil 070-796 93 09