c

Skanska utvecklar kontors- och produktionslokaler åt SAAB

Pressmeddelande 2014-12-01 08:50 CET

Skanska har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med försvars- och säkerhetsföretaget Saab för cirka 8 500 kvadratmeter kontorslokaler och cirka 3 000 kvadratmeter produktionslokaler i Huskvarna. Lokalerna har utvecklats av Skanska i nära samarbete med Saab och bygget av produktionslokalerna är redan påbörjat. Skanskas investering i projektet uppgår till 180 miljoner kronor.

Skanska Saab

– Genom att arbeta tillsammans med Saab har vi kunnat utveckla lokaler som väl motsvarar verksamheternas högt ställda krav på modernitet, både vad gäller kontor och produktion. Skanska har tidigare varit entreprenör åt Saab i ett antal uppdrag och nu tar vi steget ut att även vara projektutvecklare. Vi är mycket tacksamma för att vi har fått detta förtroende, säger Thomas Melkersson, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Saab kommer att flytta all sin verksamhet i Jönköping till de nya lokalerna i Huskvarna. Idag har företaget såväl kontor som produktion på Slottsgatan, centralt i Jönköping.

– De nya lokalerna kommer att bidra positivt till ökad samverkan mellan olika enheter inom bolaget och därmed till ökad effektivitet, säger Torbjörn Nibelius, fastighetschef, Saab.

Byggnationerna för produktionslokalerna är påbörjade. Arbetet med kontorshuset påbörjas i december.

Saab kommer att tillträda lokalerna i samband med färdigställandet under andra kvartalet 2015 respektive andra kvartalet 2016.

Kontakter

Kontakta: Fredrik Löf, Affärsutvecklare
Telefon 0104484852