c

Skanska bygger om fastigheter på Södermalm

Pressmeddelande 2011-12-28 12:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Svenska Bostäder att bygga om nio fastigheter i kvarteret Pyramiden på Södermalm i Stockholm. Kontraktet utgörs av nio separata etapper där överenskommelse träffas inför var och en av dem. Vid fullföljande av samtliga etapper uppgår det totala ordervärdet till 395 miljoner kronor.

Ombyggnadsarbetet inleds omgående och kommer att pågå fram till 2019 då den sista etappen ska vara klar.

- Vi är mycket glada över att få vara med om att rusta upp de här fina fastigheterna. Projektet innebär en utmaning då det hela tiden kommer att finnas boende kvar i kringliggande fastigheter. Därför är boendedialogen central och vi lägger stor vikt vid att minimera störningar, säger Fredrik Bele, distriktschef, Skanska Sverige.

Fastigheterna är byggda i början av 1900-talet och ligger på Blekingegatan, Katarina Bangata, Skånegatan och Östgötagatan i Stockholm. Husen ligger på mark där grundvattennivån har sjunkit genom åren, vilket medför behov av grundförstärkningar.

Efter grundförstärkningen vidtar upprustning av husen såväl utvändigt som invändigt. Bland annat kommer fasader, tak, innergårdar, tvättstugor och hissar att åtgärdas. Lägenheterna totalupprustas och nytt elsystem installeras i fastigheterna.

- I ett partneringprojekt av det här slaget arbetar vi tätt tillsammans med Svenska Bostäder i utformning och utveckling av produkten. Med en lång projekttid ger det möjligheter att skapa löpande effektiviseringar och bästa kostnadseffektivitet, säger Fredrik Bele.

Kontakter

Kontakta: Svante Ekesiöö, Projektchef
Telefon +46104480246