c

Skanska förvärvar bergtäkter i Norrköping och Göteborg

Pressmeddelande 2014-09-05 09:00 CET

Skanska förstärker sitt erbjudande i Norrköpingsregionen genom köpet av Jehanders anläggningar i Östergötland. Samtidigt förvärvas delar av Vikans bergtäkt i Göteborg.

Ludden

I köpet ingår bland annat bergtäkterna i Ludden och Häradsudden, strax söder om Norrköping. I dag har Skanska ett asfaltverk i Ludden och en betongfabrik i Häradsudden. Genom förvärvet av täkterna förstärker Skanska sitt erbjudande inom såväl asfalt, betong och bergmaterial som väg- och anläggningssidan i Östergötland.

Skanska förvärvar samtidigt cirka 170 000 kvm mark på Hisingen i Göteborg, vilket omfattar delar av bergtäkten Vikan. Den långsiktiga driften av den för Göteborgsområdet strategiska bergtäktsverksamheten i Vikan säkerställs av förvärvet.

– Skanska förstärker med dessa förvärv sin närvaro och sitt samlade erbjudande i Norrköpings- och Göteborgsregionerna, som båda är intressanta tillväxtmarknader för Skanska, säger Daniel Bergström, marknadschef inom Skanskas bergmaterialverksamhet.

– Vi är nöjda med att få en köpare som kommer att fortsätta driva verksamheten, vilket också en trygghet för personalen. För oss är det ett strategiskt val att lämna Norrköping och istället fokusera på våra övriga anläggningar, säger Pär Åström, vd för Jehander.

Samtliga nio anställda erbjuds fortsatt anställning inom verksamheten, som tas över av Skanska den 1 oktober.

Kontakter

Kontakta: Daniel Bergström, Affärsutvecklare
Telefon +46104480177
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440