c

Skanska utvecklar och bygger Malmö Kongress Konsert Hotell för 1,4 miljarder kronor. Skanska investerar ca 900 miljoner kronor i kongress- och hotellanläggning samt nya byggrätter

Pressmeddelande 2010-05-05 14:10 CET

Skanska ska uppföra Malmös kombinerade anläggning för Kongress Konsert Hotell. Skanska medverkar både som utvecklare och byggare. Totalt handlar det om bygguppdrag för 1,4 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2010, samt investeringar om totalt ca 900 miljoner kronor.