c

Studenter gillar Skanska

Pressmeddelande 2009-03-27 13:01 CET

Skanska har i år igen utnämnts till den mest attraktiva arbetsgivaren inom byggbranschen bland Sveriges ingenjörsstudenter. Trots tuffa tider för branschen står sig Skanska starkt hos teknologistudenterna.

Skanska är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i byggbranschen enligt ingenjörsstudenter, visar Universums årliga Företagsbarometer som besvaras av cirka 15.000 universitets- och högskolestudenter. Högskoleingenjörerna har gett Skanska en andraplats och civilingenjörernas placerar företaget på en tjugondeplats av samtliga svenska företag, inom byggbranschen placerar både grupperna Skanska på en förstaplats.