c

Skanska utvecklar en ny serviceanläggning åt Scania i Göteborg

Pressmeddelande 2011-10-04 09:15 CET

Skanska utvecklar en ny serviceanläggning för lastbilar åt Scania i Arendal, nära Göteborgs Hamn. Fastigheten kommer att innehålla en byggnad på 3 215 kvm samt utvändiga ytor om cirka 13 000 kvm.

Byggarbetena påbörjas under september 2011 och tillträde för Scania är planerat till andra kvartalet 2012. Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige.

Skanska har under en längre tid byggt upp en omfattande kompetens inom utveckling av verksamhetslokaler på våra lokala marknader i Norden.

– Vår specialkompetens inom verksamhetslokaler gör att vi kan erbjuda våra kunder funktionella och effektiva lokaler i attraktiva lägen. Denna affär är ett bevis för att vi har en stark position på marknaden och att våra kunder uppskattar vårt erbjudande, säger Örjan Rystedt, marknadsområdeschef för Logistik och Verksamhetslokaler inom Skanska Fastigheter Göteborg.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.