c

Skanska förbereder Helsingborg för Södertunneln

Pressmeddelande 2011-02-18 10:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Trafikverket att inleda byggandet av den första förberedande etappen av Södertunneln i Helsingborg. Kontraktssumman uppgår till cirka 16 miljoner kronor.

Skanska har fått uppdraget av Trafikverket att bygga en ny tågdepå för uppställning och rengöring av persontåg. Även en omfattande omläggning av en stor vattenledning kommer att ske. Arbetet påbörjas i mars 2011 och ska vara färdigt i oktober 2011. Uppdraget sysselsätter cirka 20 personer

– Vi är mycket stolta över förtroendet vi fått att utföra detta projekt. Det är glädjande och inspirerande att jobba tillsammans med Trafikverket som har ett engagemang i att minimera riskerna på arbetsplatsen, då en säker arbetsmiljö är ett av Skanskas mest prioriterade områden, säger Mats Spansk, distriktschef på Skanska.

Södertunneln är en benämning på framtida järnvägstunnel i Helsingborg som är tänkt att löpa från Helsingborgs centralstation Knutpunkten till Helsingborgs godsbangård. Bygget av Södertunneln ska möjliggöra en utveckling av centrala södra Helsingborg med exploatering och ny bebyggelse i före detta hamn- och industriområden väster om järnvägen. I Södertunnelprojektet ingår även förberedelser för att senare kunna bygga en tunnel till Helsingör, den så kallade HH-tunneln.

Skanska genomför arbetet utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är Skanska Sveriges egen miljömärkning av byggarbetsplatser. Ambitionen är att reducera energianvändningen för bland annat belysning och uppvärmning. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter.

Kontakter

Kontakta: Mats Spansk, Regionchef
Telefon 0104483622