c

Pressmeddelande: Skanska bygger om kontorsfastighet på Södermalm för 100 miljoner kronor

Pressmeddelande 2010-08-24 09:55 CET

Skanska har vunnit partneringuppdraget att bygga om del av fastigheten Tobaksmonopolet 2 på Södermalm. Kontraktssumman uppgår till cirka 100 miljoner kronor och kund är en av Aberdeens nordiska fastighetsfonder.

Byggnaden, som ligger i Sthlm Design District på Södermalm, uppfördes ursprungligen som tobaksmagasin under 1920-talet. Skanska kommer att utföra genomgripande ombyggnader med bl a nya entréer och nya öppna ljusa ytor för att möjliggöra attraktiva mötesplatser. Byggnaden omfattar cirka 13 000 kvm och kommer att byta namn till Magasin R40.

Partnering är ett led i Skanskas arbete att effektivisera byggprocessen. Samarbetsformen effektiviserar och förenklar samarbetet mellan Skanska, Aberdeen och Projektledarhuset, som av beställaren är utsedd projektledare för projektet.

– Partnering är för oss det bästa sättet att genomföra detta projekt. Vi har ett färdigt koncept men måste ha möjlighet att möta de många olika krav från hyresgäster som tillkommer under projektets gång. På detta sätt får vi flexibilitet samtidigt som vi har kontroll på kostnaderna, säger Lennart Norberg, byggchef på Aberdeen.

– För Skanska innebär partneringprojektet ett utvecklat samarbete med fokus på kommunikation och kvalitet. Genom partnering förbättras våra möjligheter att förstå kundens behov och vi kan därför göra ett ännu bättre jobb, säger Bengt Staaff, distriktschef på Skanska Sverige.

Ombyggnaden har redan påbörjats och beräknas vara klar i september 2011. Under byggtiden räknar Skanska med att sysselsätta cirka 50 personer.

Skanska genomför ombyggnaden utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är Skanska Sveriges egen miljömärkning av byggarbetsplatser. Ambitionen är att reducera energianvändningen för bland annat belysning och uppvärmning. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter.

Kvarteret Tobaksmonopolet på Södermalm är fullt av spännande arkitekturhistoria. Ivar Tengbom har ritat några av fasaderna, liksom Eskil Sundahl, mannen som sedan skulle uppmärksammas som en av funktionalismens förespråkare. En del av kvarteret är kulturminnesskyddat men byggnaderna har efterhand fått nya funktioner.

Sthlm Design District är ett område på Södermalm som ska framhålla Stockholm som Skandinaviens designhuvudstad. Det sträcker sig mellan Maria Bangata, Maria Skolgata och Rosenlundsgatan ner till Södermalmsallén.

Kontakter

Kontakta: Bengt Staaff, Head of Health and Safety Head of Seriousity
Telefon +46104481233