c

Skanska bygger om containerterminalen i Göteborgs hamn

Pressmeddelande 2011-12-20 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag av Göteborgs Hamn AB att bygga om kajen vid containerterminalen i Skandiahamnen i Göteborg. Kontraktet innebär rivning och ombyggnad av 900 meter kaj med start under våren 2012. Kontraktsvärde är 270 miljoner kronor.

Samtidigt har Skanska fått en order på grundläggningsarbete i hamnen. Ordern som är värd 30 miljoner kronor omfattar spont- och pålnings-entreprenad vid kajen.
Projektet utförs i partneringsamarbete med Göteborgs Hamn AB. Det är en samarbetsform som innebär att Skanska arbetar mot en riktkostnad med öppen redovisning av kostnader gentemot beställaren. Därigenom säkerställs att investerade pengar utnyttjas maximalt.

- Vi är stolta över att ha fått förtroendet att bygga om kajen i Sveriges viktigaste hamn. Särskilt positivt är att Göteborgs Hamn AB har lagt stor vikt vid mjuka frågor som innefattar hur vi organiserar arbetet samt arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor, säger Björn Nordgren, projektchef, Skanska Sverige.

Arbetet med kajen innebär att befintlig betongplatta rivs, liksom balkarna vid kajplats 612-615 och 640 i containerterminalen. Därefter förstärks pålarna för att stå emot is och sedan anläggs nya balkar och betongplatta. I slutskedet asfalteras området och nya stegar och fendrar monteras.

- Det här är ett led i att skapa en stark och hållbar infrastruktur i hamnen. Genom att arbeta i partnering får vi mer infrastruktur för pengarna utan att göra avkall på kvaliteten. Skanska är en erkänt kompetent entreprenör vilket bådar gott inför framtiden, säger Jan Andersson, infrastrukturchef på Göteborgs Hamn AB.

Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2015.