c

Pressmeddelande: Förlikning med kommuner om skadestånd

Pressmeddelande 2010-07-07 13:00 CET

Skanska har tillsammans med NCC och Trafikverket nått en förlikning med åtta kommuner som väckt talan mot bolagen om skadestånd i anslutning till det asfaltmål som avgjordes i domstol under 2007 och 2009.