c

Skanska bygger energisnålt sjuvåningshus i Torsby

Pressmeddelande 2011-12-08 09:02 CET

Skanska har fått i uppdrag att bygga ett flerbostadshus åt Torsby Bostäder AB. Huset byggs på mejeritomten, centralt i Torsby, och består av 18 bostadsrätter samt en butik i gatuplan. Planering och projektering har pågått under hösten och nu är det dags för byggstart.

– Det är både glädjande och spännande att få uppdraget att bygga nya bostäder i Torsby. Här finns ett stort behov av nya lägenheter och bygget innebär en injektion av framtidstro i kommunen, säger Magnus Grude, projektchef, Skanska.

Byggnaden byggs med modern, energieffektiv standard. Lägenheterna får låg energiförbrukning med rejäl isolering av väggar och fönster. All frånluft i huset återvinns. Lägenhetsinnehavarna kommer själva att kunna följa upp sin energianvändning genom så kallad individuell mätning.

– Vi ser fram emot samarbetet med Torsby Bostäder AB. För oss som månar om att bygga grönt är det extra trevligt att arbeta tillsammans med en kund som delar våra värderingar vad gäller energieffektivitet och hållbara byggmetoder.

Lägenheterna i huset blir i storlekarna 2–4 rum och kök, fördelat på tre lägenheter per våningsplan. Arbetet beräknas vara klart före utgången av 2012.