c

Skanska sluter ramavtal med Sveriges Radio

Pressmeddelande 2013-09-24 10:00 CET

Skanskas byggserviceverksamhet, Skanska Direkt AB, har slutit ett ramavtal med Sveriges Radio AB, där även Sveriges Television är avropsberättigade. Avtalet som löper till och med juni 2015, med option på två års förlängning, innefattar varierande byggservicetjänster på orter där Sveriges Radio och Sveriges Television har sin verksamhet.

Sveriges Radio indelade tjänsten i tre geografiska områden, Nord, Mitt och Syd. Avtal tecknades för respektive område. Avtalet med Skanska Direkt avser samtliga områden utom Stockholm.

Skanska Direkt AB är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB med omkring 1 200 medarbetare som återfinns på cirka 50 orter över hela landet. Bolaget verkar inom områdena renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) åt kunder inom såväl det offentliga som det privata näringslivet.

Kontakter

Kontakta: Roger Johansson, Produktionschef
Telefon +46104489354