c

Skanska satsar på nedtrappning av naturgrus i betong

Pressmeddelande 2013-09-05 10:00 CET

Naturgrus har länge varit en självklar ingrediens i betong. Men naturgrus är en ändlig resurs som är viktigt för vår grund-vattenförsörjning. Skanska arbetar för att minska användningen av naturgrus i betong genom att ersätta det med krossat bergmaterial.

Betongstation NKS

Skanska har utvecklat ballast (krossat berg) som fullt ut kan ersätta naturgruset och fortfarande ge betong av fullgod kvalitet. Betongen får samma höga hållfasthet och beständighet som betong tillverkad med naturgrus. Betong med helkrossad ballast lämpar sig utmärkt för alla typer av hus– och anläggningsbetong, t ex för gjutning av fundament, balkar och väggar.

Skanska kan i dag erbjuda betong med helkrossad ballast från fabriker i Stockholm (Solna) och Norrköping. Snart kommer den även att finnas i Göteborg (Vikan). Övergången från naturgrus kommer att gå successivt och i första hand prioriteras fabriker med stor potential, framför allt i storstadsområden med hög betongförbrukning. På sikt är Skanskas mål att all betong ska produceras med helkrossad ballast.

– Det finns flera fördelar med betong med enbart krossad ballast. Vi bevarar våra rullstensåsar, vilka spelar en viktig roll då de renar och lagrar grundvatten. Krossad ballast innebär oftast också betydligt kortare transporter för stenmaterialet. Dessutom är det lättare att styra en industrialiserad process vid framtagning av ballast och man får då bättre kontroll över till exempel siktkurvor vilket ger betong med en jämnare kvalitet, säger Sofia Utsi, projektledare för naturgrusfri betong.

Naturgrusets korn är runda och lämpar sig därför bra i betong, till skillnad från krossad stens kantiga och flisiga form. Skanska använder en särskild kross som kubiserar ballasten, dvs ger rundare, slätare och mindre flisiga stenar. För betong av god kvalitet krävs det även att man justerar sina betongrecept för att dessa ska passa det helkrossade ballastmaterialet. Till en kubikmeter betong går det åt två ton ballastmaterial varav omkring ett ton vanligtvis består av naturgrus. I den naturgrusfria betongen har naturgruset ersatts med krossat bergmaterial.

Skanska har som mål att bli det ledande gröna byggföretaget i Sverige. Under Skanskas Gröna vecka den 2-6 september 2013 lyfter Skanska fram gröna initiativ inom företaget för att öka medvetenheten om miljöfrågor och grönt byggande hos våra medarbetare, kunder och andra samarbetspartners.