c

Konjunkturen har vänt under 2004 enligt företagen i storstäderna

Pressmeddelande 2004-12-08 00:00 CET

Drygt hälften av de svarande företagen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö anser att konjunkturen har vänt under 2004. Företagens positiva syn på branschutveckling och nyanställningar som kunde anas vid vårens undersökning har förstärkts i höstens mätning av Skanskas Kontorsindex. Trenden med minskade kontorsytor har brutits.


Pressmeddelande från Skanska Projektutveckling Sverige


2004-12-08

Skanskas Kontorsindex:
Konjunkturen har vänt under 2004 enligt företagen i storstäderna

Drygt hälften av de svarande företagen i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö anser att konjunkturen har vänt under 2004. Företagens positiva syn på branschutveckling och nyanställningar som kunde anas vid vårens undersökning har förstärkts i höstens mätning av Skanskas Kontorsindex. Trenden med minskade kontorsytor har brutits.

54 procent av företagen upplever att deras bransch utvecklas positivt, vilket är dubbelt så många som vid samma tidpunkt förra året. 95 procent upplever att deras företag utvecklas lika bra eller bättre än branschens genomsnitt.

36 procent av företagen tror att de kommer att nyanställa under det kommande året jämfört med 26 procent för ett år sedan. Endast 14 procent tror att de behöver minska antalet anställda vilket kan jämföras med 29 procent för ett år sedan.  

Stockholmsföretagen är generellt sett något mindre positiva i sin bedömning än företagen i Malmö- och Göteborgsregionen.

 "Utifrån resultatet av årets mätningar så kan vi konstatera att den negativa trend med minskade kontorsytor som vi har sett de senaste åren definitivt är bruten", säger Claes Larsson, VD Skanska Projektutveckling Sverige, den enhet inom Skanska som svarar för utveckling av kommersiella lokaler i Sverige. "Kontorsindex bekräftar vår känsla av att företagen börjar se ljusare på framtiden, även om vi vet att effekterna på hyresmarknaden kommer att dröja"
 
Kontorsbehov
Andelen företag som vill minska sina lokaler har sjunkit från 27 procent till 17 procent på ett år. 83 procent av företagen tror sig ha samma eller ökat kontorsbehov under nästa år.
75 procent av företagen föredrar en mixad planlösning (både kontorsrum och öppen lösning) och 67 procent av företagen har denna planlösning idag.

Den viktigaste faktorn vid en förhyrning är kontorslokalernas arbetsmiljö och inneklimat, tätt följt av de ekonomiska villkoren.

Skanskas Kontorsindex över tiden
Andel av företagen som förutspår ökat eller minskat kontorsbehov:

                                öka            minska
November 2000       31 %         10 %
Maj 2001                   25 %         15 %
November 2001       16 %         19 %
Maj 2002                   18 %         19 %
November 2002       13 %         22 %
Maj 2003                   12 %         23 %
November 2003       11 %         27 %
Maj 2004                   11 %         18 %
November 2004       13%          17%


Fakta om Skanskas Kontorsindex
· Skanskas Kontorsindex genomförs två gånger om året,
maj och november (av Gfk Sverige AB) och startade
hösten 2000
· Panelen består av företag i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen
· Panelens tjänste- och serviceföretag har minst 20 anställda och industri-, handel-, transport- och kommunikationsföretag har minst 200 anställda
· Hösten 2004 har 220 paneldeltagare svarat på hela enkäten (svarsfrekvens 56 procent)
· 69 procent av de svarande ansvarar för lokalytor över
1000 kvm
· 60 procent har 50 anställda eller fler

Resultatet av undersökningen återfinns på www.skanska.se/fastigheter

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Anna Schierenbeck, kommunikatör Skanska Projektutveckling Sverige, tel. 08 - 504 350 33,
mobil 070-527 80 33
Peter Gimbe, informationsdirektör Skanska AB,
mobil 070-543 88 38