c

Snabba på att norpa kontorsplatsen vid fönstret

Pressmeddelande 2014-10-06 09:00 CET

Har du fönsterplats på kontoret är chansen stor att du sover bättre om natten än dina kollegor utan tillgång till fönster. Det menar World Green Building Council i en rapport som på uppdrag av bland andra Skanska undersökt hälsa, välmående och produktivitet i kontorsmiljöer.

Rapporten “Health, Wellbeing & Productivity in Offices: The next chapter for green building” menar att kontorsbyggnaders utformning har större betydelse än man tidigare trott för medarbetarnas välmående och prestation. Studien visar också att det är möjligt att mäta hur en byggnad och dess inomhusmiljö påverkar medarbetarnas trivsel och resultat genom att samla finansiella och fysiska nyckeltal per byggnad.

De mest avgörande faktorerna för medarbetarnas välmående och prestation är luftkvaliteten, tillgång till dagsljus och möjligheten att påverka inomhusmiljön vad gäller temperatur och ljusstyrka. Studien visar också på ett samband mellan exponering för dagsljus och sömn. De som satt vid fönster hade nämligen färre sömnstörningar och sov i snitt 46 minuter mer per natt.

I rapporten förutspås att i takt med att sambandet mellan medarbetare och deras arbetsplats blir tydligare kommer fler företag i framtiden att fatta investeringsbeslut baserat på hur en byggnad påverkar människor och organisation.

– Vi tror att det här kommer att förändra hur företag värderar gröna byggnader. Om en byggnad kan hjälpa till att minska sjukfrånvaro eller öka produktiviteten med låt säga en procent, så motsvarar det den samlade kostnaden för all energi. Fördelarna med att förbättra hälsan och produktiviteten hos personalen överstiger vida kostnader kopplade till ett grönare och hälsosammare kontor, säger Staffan Haglind, Green Business Officer Skanska AB.

En viktig aspekt för välmående är planlösningen och inredningen på kontoret. För att skapa en bra miljö krävs en bra mix av arbetsytor, enskilda rum och sociala ytor. Rapporten menar produktiviteten kan minska med upp 66 procent när man utsätts för störande ljud, vilket gör det nästintill omöjligt att vara produktiv och koncentrerad i moderna kontorslokaler.

– Det finns lösningar hur man utformar en bra arbetsplats. På vårt huvudkontor Entré Lindhagen i Stockholm har vi till exempel valt att arbeta aktivitetsbaserat, vilket innebär att man väljer arbetsplats efter den uppgift som ska genomföras. Då finns möjligheten att sitta avskilt när man behöver fokusera och inte vill blir störd av ljud, förklarar Staffan Haglind.

Rapporten finns att hämta på: http://group.skanska.com/en/Sustainability/Reporting--Publications/Reports-on-Green-building/