c

Nya Karolinska Solna skapar 13 300 jobb

Pressmeddelande 2011-05-04 13:15 CET

I dag invigde arbetsmarknadsminister Hillevi Engström bodetableringen på Nya Karolinska Solna. Nya beräkningar visar att Nya Karolinska Solna skapar drygt 13 000 nya arbetstillfällen.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström invigde Skanska bodetablering till universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. FOTO: Holger Staffansson

– Detta är en viktig dag. Startskottet för en viktig del av Sveriges framtid i forskningens framkant. Det är här vi skapar grogrund för morgondagens vård, men också ny forskning och utveckling. Ett bygge som kommer att skapa många arbetstillfällen är otroligt inspirerande och visar på det expansiva skede regionen och hela landet befinner sig i. Det sa arbetsmarknadsminister Hillevi Engström vid invigningen av Sveriges förmodligen största bodetablering till Nya Karolinska Solna.

Bygget av universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna pågår för fullt. För att få plats med alla medarbetare har Skanska flyttat in i en ny bodetablering. Här ryms inte mindre än 284 bodar. När arbetsstyrkan är som störst, omkring 2013 och tre år framåt, beräknas 3 700 heltidsarbetande vara sysselsatta i bygget av det nya universitetssjukhuset.

– Ser vi till alla involverade Skanska-medarbetare, underentreprenörer och ytterligare indirekt berörda beräknas projektet Nya Karolinska Solna totalt sett generera 13 300 årsarbeten. För oss på Skanska känns det bra att kunna bidra med så många arbetstillfällen, sa Kjell Klasa, biträdande projektchef, Skanska.

Han vände sig vid invigningen till alla sina hundratals medarbetare och underentreprenörer:

– Det är ett fantastiskt uppdrag och en stor utmaning att få vara med och utveckla och bygga det som ska bli ett av världens ledande universitets¬sjukhus. Dessutom världens mest miljövänliga universitetssjukhus. Det är alla ni här som ska ro projektet i land. Det är tack vare era insatser som vi ska lyckas och känna stolthet.

Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i NKS-beredningen sa vid invigningen:

– Nya Karolinska Solna är ett unikt projekt med tusentals personer inblandade. Slutresultatet kommer att bli ett universitetssjukhus i världsklass som hela regionen och landet kommer kunna dra nytta av. Vi har länge varit stolta över den dynamik och attraktionskraft som Stockholmsregionen är känd för, och Nya Karolinska Solna är ett mycket bra exempel på detta. 

– För att bygga ett universitetssjukhus i världsklass behövs byggjobbare i världsklass. Vi alla som är en del av detta är med om någonting unikt. Nya Karolinska Solna kommer att bestå under många generationer framöver, och bidra positivt till regionens och landets utveckling. Jag är säker på att vi år 2016, när första patienten tas omhand i det nya sjukhuset, kommer att känna oss nöjda och stolta över vad vi har åstadkommit.

Sysselsättningseffekter

Enligt beräkningar från analys- och teknikföretaget WSP kommer projektet totalt sett under perioden 2010-2017 att generera 13 300 årsarbeten, varav 10 900 i Stockholm län och 2 400 i övriga landet.

År 2013 (då flest personer antas vara berörda av projektet) beräknas totalt 3 640 personer vara sysselsatta: 2 000 direkt och 1 640 indirekt tack vare Nya Karolinska Solna.

Av de totalt 3 640 årsarbetande år 2013 kommer 2 980 att vara sysselsatta i Stockholms län och resterande 660 i övriga landet.

En slutredovisning av rapporten, beställd av Sveriges Byggindustrier, lämnas under vecka 21 och berör då sysselsättningseffekter för branschen i hela landet.