c

Skanska tar första spadtaget för Limhamns Sjöstad

Pressmeddelande 2010-12-08 14:35 CET

Idag genomfördes första spadtaget för Limhamns Sjöstad med hjälp av Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu. Skanska inleder nu arbetet med att bygga första etappen energieffektiva stadsradhus.

I slutet av oktober inledde Skanska bostadsförsäljningen av stadsradhus från Skanskas Svanenmärkta bostadskoncept Uniqhus. Intresset för att köpa en bostad i Limhamns Sjöstad har varit mycket stort. Skanska kunde i och med detta inleda arbetet med att bygga den allra första bostadsetappen idag.

– Idag tar vi ett stort och viktigt steg med att skapa en ny stadsdel i Malmö. Skanska kommer äntligen att kunna påbörja arbetet med att omvandla ett gammalt industriområde till ett fantastiskt bostadsområde med en tydlig miljöprofil, säger Magnus Björkander, projektutvecklare på Skanska Nya Hem.

Limhamns Sjöstad kommer att utvecklas till ett trivsamt område som kommer att utnyttjas av hela Malmö för att ta promenader, njuta av soltrappan vid kajen och ta del av det rika föreningslivet längs havet.

Den kraftigt nedgångna kajen är till exempel redan rejält upprustad och det kommer även att anläggas en kommunal park i området mer flertalet smitvägar som kommer leda vidare ut till rekreationsområden ute på Limhamnsfältet.

Det första spadtaget för Limhamns Sjöstad skedde med hjälp av Malmös kommunstyrelseordförande Ilmar Reepalu. Skanska presenterade även Limhamns Sjöstads nya miljöprogram i anslutning med spadtaget.

– De boende i Limhamns Sjöstad kommer att få ett hem med mycket lågt energibehov. Målsättningen för hela området är att energianvändningen i genomsnitt ska vara hälften av dagens lagkrav, säger Anna Forsberg, miljöchef på Skanska Bostadsutveckling Norden.

Skanskas målsättning är att minst 10 procent av energiförsörjningen ska tillföras av ny förnyelsebar energi, exempelvis med solenergi.

– Vi vill skapa förutsättningar för de boende att bo och leva grönt till exempel genom att installera individuell mätning av el, värme och varmvatten. Syftet är att de boende i Limhamns Sjöstad ska få information och kunskap om hur de kan påverka sin energianvändning, säger Anna Forsberg.

Skanska räknar med inflyttning i första etappen från och med årsskiftet 2011/2012. Bostäderna i Limhamns Sjöstad, stadsradhus och flerbostadshus, kommer att bebyggas etappvis och pågå under 7-8 år.