c

Skanska bjuder in samtliga 42 000 anställda till ny omgång av koncernens aktiesparprogram

Pressmeddelande 2010-12-07 09:00 CET

2008 införde Skanska ett aktiesparprogram för samtliga permanent anställda i koncernen. Det har blivit en succé – Skanskas anställda utgör nu tillsammans den femte största ägargruppen i bolaget – och nu är det dags för en ny omgång. I dagarna bjuds mer än 42 000 anställda världen över in att delta i aktiesparprogrammet som startar i januari.

Den första omgången av Skanskas aktiesparprogram SEOP (Skanska Employee Ownership Program) startade i januari 2008. Efter tre års sparande går det programmet vid årsskiftet in i nästa fas, där spararna under de kommande tre åren tilldelas aktier utifrån hur mycket de har sparat och hur den del av Skanska som de arbetar i har utvecklats.

Programmet har blivit en framgång på flera sätt:

-Drygt 7 500 anställda i Sverige och runt om i världen deltar, det motsvarar ca 18 procent av de permanent anställda. Tillsammans är Skanskas medarbetare nu den femte största ägargruppen i koncernen.

-Programmet ser ut att bli en bra investering – Skanskas aktie har utvecklats väl de gångna tre åren och de kommande tre åren kommer de som behåller sina aktier och arbetar kvar i Skanska att kunna tillgodogöra sig ytterligare aktier för utdelningar och för de prestationer som de medverkat till i sin affärsenhet i Skanska.

-Personalomsättningen är lägre för de som deltar i programmet än för koncernen i snitt. Det visar att en av grundtankarna, att öka samhörighet och lojalitet med bolaget, fungerar.

Med start denna vecka bjuds nu samtliga permanent anställda i Skanska-koncernen i världen, ca 42 000 personer, in att delta i nästa omgång av SEOP. De har möjlighet att månatligen spara i Skanska-aktier under åren 2011-2013 för att därefter, om de är kvar som anställda och som aktieägare, kunna tillgodogöra sig ytterligare aktier under åren 2014-2016.

– Aktiesparprogrammet har varit en riktig succé. Det har gjort fler av våra anställda till aktieägare i Skanska, stimulerat lojalitet och laganda och gjort oss till en attraktivare arbetsgivare. Att alla dessutom kommer att ha gjort en bra affär gör det ännu roligare och jag rekommenderar verkligen alla att ta en rejäl funderare på erbjudandet att gå med i nästa omgång av SEOP, säger Johan Karlström, Skanskas VD och koncernchef.

Den nya omgången av programmet beslutades av Skanskas årsstämma 2010. Programmet omfattar alla permanent anställda i Skanska, det bygger på en månatlig investering från den enskildes sida och ersättningen är kopplad till prestationskrav för den affärsenhet som den anställde tillhör. Dessutom finns ett tak för den totala kostnaden för Skanskas aktieägare.