c

Skanska presenterar lösning på bostadsbristen

Pressmeddelande 2014-04-01 14:15 CET

Idag lanserade Skanska sin första bostadspolitiska rapport med tio skarpa reformförslag för en fungerande bostadsmarknad.

Som landets största byggföretag får Skanska ofta frågan vad som behövs för att öka bostadsbyggandet i landet. För första gången presenterar Skanska en samlad bild av vilka problemområden som försvårar bostadsbyggandet - och kommer med tydliga reformkrav.

Målet med reformkraven är minskad byråkrati och enklare regelverk, mindre möjligheter att överklaga, samt större rörlighet på bostadsmarknaden.

Skanskas tio reformkrav är:
• Håll detaljplanearbetet övergripande och flytta detaljfrågor till bygglovsskedet
• Planlägg mer mark i förväg
• Anställ fler planhandläggare
• Tillämpa transparenta och förutsägbara prissättningsmodeller vid markförsäljning, som premierar byggande och långsiktighet
• Rensa upp och begränsa riksintressena
• Lätta på statliga byggnormen
• Avskaffa länsstyrelsernas överprövningsmöjlighet
• Inför prövningstillstånd och en avgift för överklagande till mark- och miljödomstolen
• Sänk den så kallade flyttskatten
• Avskaffa hyresregleringen