c

Skanska bygger motorväg mellan Västerås och Stockholm

Pressmeddelande 2012-10-11 09:00 CET

Skanska har fått i uppdrag att bygga om en 10 km lång delsträcka på E18 mellan Västerås och Stockholm till motorväg. Trafikverket är beställare och projektet har ett ordervärde på 138,5 miljoner kronor.

Ombyggnaden omfattar en hårt trafikerad sträcka mellan östra Västerås och Sagån som idag består av en 1+2-väg med mitträcke. Den nya motorvägen ska förbättra förutsättningarna för den regionala utvecklingen och öka framkomligheten för tiotusentals pendlare både inom länet och till grannlänen.

– Sedan 90-talet har antalet fordon som kör den här sträckan under ett dygn ökat med ungefär 500 årligen. Motorvägen kommer att bli betydande för regionens utveckling men även för bilisternas säkerhet, säger Mats Lindahl, projektchef på Skanska.

Sträckan är en av de sista etapperna av E18 mellan Örebro och Stockholm som byggs om till motorväg. E18 ingår i den så kallade nordiska triangeln, ett nationellt stamvägnät som binder samman Köpenhamn – Oslo – Stockholm – Helsingfors.

Uppdraget omfattar:
- Ombyggnad av 10 km befintlig väg till motorväg med en standard som tillåter hastigheten 120 km/tim
- 1 trafikplats
- 1 informationsplats
- 1 poliskontrollplats
- Breddning och förlängning av befintliga broar

Projektet är en totalentreprenad i samverkan, vilket innebär ett nära samarbete mellan Trafikverket och Skanska. Arbetet startar omgående och vägen beräknas vara redo att öppnas för trafik i december 2014.