c

Mer än hälften av svenskarna kör bil för fort - trots det anser sig 9 av 10 vara säkerhetsmedvetna

Pressmeddelande 2013-05-14 08:30 CET

Oavsett om det är i hemmet, på arbetet eller i trafiken, så har svenskarna ofta en skev självbild när det gäller risk och säkerhet. Det visar en färsk SIFO-undersökning som Skanska genomfört i samband med Skanska Safety Week. 89 procent av svenskarna ser sig själva som säkerhetsmedvetna. Samtidigt kör 51 procent för fort och 47 procent pratar i telefon utan headset när de kör bil.

Orsakerna till varför svenskarna utsätter sig för risker varierar. De flesta gör det utan att veta varför (37 procent). 32 procent menar att det beror på att de inte tänker på risken, medan 14 procent gör det på grund av stress. Något många inte tänker på är att när de utsätter sig själva för risker innebär det ofta att de även utsätter sin omgivning för fara.  

– Säkerhet handlar till stor del om att värna om sig själv och sin omgivning. Skulle alla bli mer risk- och säkerhetsmedvetna skulle många olyckor gå att undvika. Därför är säker arbetsmiljö av högsta prioritet för oss. Vi har en nollvision för skadefria arbetsplatser. Men för att uppnå det målet krävs det att alla tar ett ansvar, inte bara på arbetet, utan även i vardagslivet, säger Per Åkerman, arbetsmiljödirektör på Skanska.

När Skanska listade ett antal riskfyllda vardagssituationer svarade 88 procent att de utsätter sig för minst en eller flera av dem. Det är nästan lika många som anser sig vara mycket eller ganska säkerhetsmedvetna. Denna paradox har Skanska tagit fasta vid, inte minst under Skanska Safety Week som inleds nu på mer än 10 000 arbetsplatser i 18 länder för mer än 250 000 människor. 

– Tio procent av svenskarna svarar att det mest riskabla de gör i vardagen är att vistas på sin arbetsplats. Den siffran måste bli lägre anser vi på Skanska. Det är allas rättighet att komma hem oskadd från arbetet varje dag. Det är därför vi för nionde året i rad nu arrangerar världens största satsning, av ett företag, på säker arbetsmiljö, säger Per Åkerman.

Genom att satsa brett på säker arbetsmiljö har Skanska lyckats halvera antalet arbetsplatsolyckor på sex år. Varje dag fortsätter arbetet mot en ännu säkrare och skadefri arbetsmiljö. Under en vecka kommer tusentals aktiviteter med detta fokus att äga rum på Skanskas arbetsplatser och kontor över hela världen.