c

Skyddsutrustning på turné

Pressmeddelande 2006-03-23 10:00 CET

Byggbranschen är en av de sektorer som har flest arbetsplatsolyckor i Sverige. Skanska har höjt takten i säkerhetsarbetet och målet är skadefria arbetsplatser i Sverige – alltid. Som en del i Skanskas säkerhetsarbete genomförs en turné i landet där Skanskas skyddsutrustning visas.

Pressmeddelandefrån Skanska Sverige


2006-03-23

Skyddsutrustning på turné

Byggbranschen är en av de sektorer som har flest arbetsplatsolyckor i Sverige. Skanska har höjt takten i säkerhetsarbetet och målet är skadefria arbetsplatser i Sverige - alltid. Som en del i Skanskas säkerhetsarbete genomförs en turné i landet där Skanskas skyddsutrustning visas.

Skanska ställer krav på att alla, inklusive underentreprenörer och besökare, som vistas på Skanskas byggarbetsplatser ska bära korrekt skyddsutrustning. Under turnén bjuds alla medarbetare in för att titta på hur skyddskläder, fallskydds-utrustning etc fungerar och hur man ska klä sig för att utrustningen ska ha största möjliga effekt. Det finns möjlighet att prova ut rätt storlek, ställa frågor kring funktionen och lämna synpunkter på förbättringar.

- Turnén syftar dels till att påminna om vikten av att använda skyddsutrustning och dels till att få synpunkter på förbättringar från dem som dagligen använder utrustningen. Rätt använd och väl fungerande skyddsutrustning är nödvändigt för att vi ska kunna nå målet. Ytterst handlar det ju om att vi alla inom Skanska ska tänka på säkerhet, både den egna och arbetskamraternas, säger Annika Adolfsson, arbetsmiljöchef Skanska Sverige.

Skanskas ökade satsning på säkerhet inleddes hösten 2004 då ett antal nya regler och rutiner infördes. Sedan dess har säkerhetsarbetet successivt utökats. Förutom att alla måste bära korrekt skyddsutrustning så måste alla som vistas på Skanskas byggarbetsplatser exempelvis genomgå en säkerhetsutbildning samt bära id-bricka.

 

För ytterligare information, kontakta:
Annika Adolfsson, arbetsmiljöchef Skanska Sverige
tel: 070-58 15 851