c

Pressmeddelande: Skanska bygger egenutvecklade lågenergihus i Umeå

Pressmeddelande 2010-08-12 08:30 CET

Skanska bygger egenutvecklade lågenergihus på Gimoborg Gröngård i Umeå. Husen består av treor och fyror i totalt 24 bostadsrätter om två plan.

På Gimoborg Gröngård, som ligger strax utanför Umeå centrum, kommer Skanska att bygga 24 egenutvecklade lågenergihus som minskar miljöpåverkan och ger låga uppvärmningskostnader.

– Husen kommer att byggas med fokus på höga miljökrav. Vi kommer bland annat att minimera husens största energibovar samt optimera klimatskalets konstruktioner. Sammantaget kommer våra tekniska lösningar bidra till sänkta boendekostnader, säger Ulrik Wållberg, distriktschef på Skanska.

Skanskas lågenergihus kommer att ha extraisolerade golv, väggar, fönster och tak och vara uppvärmda av vattenburet uppvärmningssystem med lokalt producerad fjärrvärme samt vara utrustade med energisnåla vitvaror. Värmen från ventilationsluften återvinns och extra noggrannhet tas vid lufttätningen av huset.

– Dessutom kommer varje bostadsrätt ha individuell varmvattenmätare och elmätare. Vårt syfte är att de boende kan påverka sin egen användning och därmed sin kostnad, säger Ulrik Wållberg.

Planerad byggstart av Gimoborg Gröngård är i augusti och husen beräknas vara inflyttningsklara ett år senare.

Skanska genomför arbetet utifrån konceptet Grön Arbetsplats som är Skanska Sveriges egen miljömärkning av byggarbetsplatser. Ambitionen är att reducera energianvändningen för bland annat belysning och uppvärmning. Dessutom ställs miljökrav på fordon och kemiska produkter.