c

Skanska högst rankade byggföretaget i Norden på att rapportera koldioxidutsläpp

Pressmeddelande 2014-10-20 09:00 CET

Skanska är åter det högst rankade nordiska byggföretaget i CDP:s Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) som mäter företagens rapportering om utsläpp av växthusgaser.

Trafikplats Jung

kanska har byggt upp system och rutiner för rapportering av företagets koldioxidutsläpp till bland annat CDP. Utöver det har Skanska under flera år byggt upp kunskap kring klimatkalkyler för byggprojekt, eftersom det är där insatser kan göras. Med klimatkalkylen kan de största koldioxidutsläppen identifieras tidigt och åtgärder vidtas.

– Skanska Sverige har länge arbetat målmedvetet för att minska våra koldioxidutsläpp för att begränsa vår miljöpåverkan och resursanvändning, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige.

Trafikplats Jung är det projekt som uppvisat störst minskning av koldioxidutsläppen. Trafikplats Jung omfattar en ombyggnad av en korsning till en mer trafiksäker planskild trafikplats och hade Trafikverket som beställare. Projektet lyckades minska koldioxidutsläppen med 35 procent genom bland annat omprojektering av kalkcementpelare och en bro. Något som även har minskat kostnader i projektet. Hållbarhetsarbetet har även fått draghjälp av att projektet certifierats enligt CEEQUAL, nivå Very Good.

– Trafikplats Jung visar att hållbart byggande och lönsamhet går att förena redan i dag. Minskade klimatutsläpp kommer oftast från en smartare resursanvändning, vilket i sin tur ofta innebär lägre kostnader i projektet. Det är viktigt att det i projektet ges förutsättningar för att hitta innovativa och mer hållbara lösningar och här har CEEQUAL och våra klimatkalkyler haft betydelse, eftersom det ökar fokuset på hållbarhet, säger Johan Gerklev.

Ladda ner rapporten och läs mer om CDP:s arbete:
https://www.cdp.net/EN-US/WHATWEDO/Pages/Nordic Region.aspx

 

Kontakter

Kontakta: Johan Gerklev, Funktionschef
Telefon +46104488215
Kontakta: Mia Trahn, Kompetensutvecklare
Telefon +46104484440