c

Fler bostäder med Skanskas reformförslag

Pressmeddelande 2014-07-01 12:00 CET

Fler hyresrätter i storstadsregionerna, kortare byggtider och lägre byggkostnader. Det är resultatet av en studie, där Skanskas reformkrav har testats på två verkliga projekt, som presenterades i Almedalen i dag.

Skanska har låtit en expertpanel undersöka hur två existerande projekt hade sett ut om Skanskas reformkrav hade varit verklighet. De två projekten är Fredriksdal vid Hammarby Sjöstad och Plankan på Södermalm, båda belägna i Stockholm. Resultatet visar att planprocessen för Fredriksdal hade kunnat förkortas med upp till tre år. Även Projektet Plankan hade kunnat förkortas med cirka tre år.

Förslagen innebär även en större variation i utbudet på bostadsmarknaden, eftersom antalet hyresrätter hade blivit fler. Projektet Fredriksdal består i dag av 100 procent bostadsrätter, men med Skanskas förslag hade fördelningen kunnat bli 80 procent bostadsrätter och 20 procent hyresrätter.

– Ett varierat utbud på bostadsmarknaden leder till ökad rörlighet. Dessutom medför det en valmöjlighet kring vilken boendeform man föredrar, säger Anders Danielsson, vice VD, Skanska AB.

Resultatet visar även att Skanskas förslag för en fungerande bostadsmarknad bidrar till lägre byggkostnader, vilket har en direkt påverkan på antalet startade projekt.

– I dag får vi inte ihop våra ekonomiska kalkyler i flera områden utanför innerstadsområdena. Genom minskade byggkostnader kan vi starta fler bostadsprojekt i storstadsregionerna, säger Anders Danielsson.

Experterna som har genomfört studien är Lars Magnusson, partner Conara AB, regeringens särskilde utredare och huvudförfattare till En effektivare plan- och bygglovsprocess (2012); Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska högskolan och Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm. Stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd (M) i Stockholms stad 2008 - 2010.