c

Ökat fokus på hållbarhet ska hjälpa kunder ställa högre krav

Pressmeddelande 2014-09-23 14:00 CET

Skanska ökar sitt fokus på hållbart företagande i Sverige genom att utse Roba Ghadban till ansvarig för social hållbarhet med ansvar för att utveckla Skanskas sociala engagemang.

Skanska arbetar aktivt för att bidra positivt till samhällsutvecklingen. För att förstärka det arbetet tillsätter Skanska Sverige nu ett team som enbart ska fokusera på social hållbarhet. Teamets uppgift blir att identifiera hur Skanskas projekt kan tillföra sina kunder mervärden genom sociala upphandlingar. 

Roba Ghadban har blivit utsedd att bygga upp teamet. Roba Ghadban har stor erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor inom Skanska och från företag som Levi Strauss & Co där hon ansvarade för hållbarhetsfrågor i Europa, Mellanöstern och Nordafrika.

– Vi vill att våra kunder ska ställa högre krav på oss och våra konkurrenter. Skanska har stor erfarenhet av socialt engagemang från andra länder och vi ser en växande trend i Sverige. Roba Ghadban kommer att utveckla arbetet så att det blir tydligt för kunderna vilka krav de kan ställa på oss. Sverige behöver fler kunder som vågar satsa på sociala upphandlingar, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige.

Skanska samarbetar redan idag med flera kommuner och andra offentliga aktörer vad gäller arbetsmarknadssatsningar och integrationsprojekt.

– Det händer mycket inom det här området. Skanska är redan involverade i många spännande samarbeten. Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla och renodla Skanskas sociala engagemang så att det blir en naturlig del i merparten av våra projekt, säger Roba Ghadban, chef för social hållbarhet, Skanska Sverige.

Roba Ghadban kommer att rapportera till Johan Gerklev, övergripande hållbarhetschef på Skanska Sverige.