c

Skanska bygger delar av Norrortsleden i Stockholm

Pressmeddelande 2004-11-11 15:36 CET

Skanska skrev idag den 11 november kontrakt på två delentreprenader inom projekt Norrortsleden. Det gäller dels en ny trafikplats i Täby Kyrkby, dels en ny bro för Roslagsbanan. Arbetena startar vid årsskiftet för att vara klara i juni 2007. Kontrakten är tillsammans värda ca 124 Mkr.

 

Pressmeddelandefrån Skanska Sverige

2004-11-11

Skanska bygger delar av Norrortsleden i Stockholm
Skanska skrev idag den 11 november kontrakt på två delentreprenader inom projekt Norrortsleden. Det gäller dels en ny trafikplats i Täby Kyrkby, dels en ny bro för Roslagsbanan. Arbetena startar vid årsskiftet för att vara klara i juni 2007. Kontrakten är tillsammans värda ca 124 Mkr.

- Det känns mycket roligt att vi fått förtroendet av Vägverket att få vara med i byggandet av Norrortsleden, säger Skanskas regionchef Pär Olsson. Det visar att vi är konkurrenskraftiga, vilket är positivt för den framtida sysselsättningen för våra medarbetare.

Skanska räknar med att som mest kommer ca femton yrkesarbetare att vara sysselsatta med de två projekten under den mest intensiva perioden nästa sommar.

Vägverket och Skanska kommer att genomföra projekten som ett s.k. partneringsamarbete som innebär att man redan från start hittar gemensamma mål och prioriteringar för att göra projekten så kostnadseffektiva som möjligt.

- Vi tar med oss våra erfarenheter från t ex breddningen av E4 vid Rotebro, där vi redan arbetar på det här sättet och tycker att det är positivt, menar Pär Olsson.

Kontrakten träder ikraft den 23 november.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Regionchef Pär Olsson, region Väg och Anläggning Stockholm-Mälardalen, tel. 08-504 353 86.
Distriktschef Hans Fransson, region Väg och Anläggning Stockholm-Mälardalen, tel. 08-504 354 72.